Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

gdziesbliskociebie
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaOkery Okery
gdziesbliskociebie
0754 6101
Reposted fromiamstrong iamstrong viaankaottak94 ankaottak94
gdziesbliskociebie
8347 c120 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummerstar summerstar
gdziesbliskociebie
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaxvcth xvcth
5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaxvcth xvcth
gdziesbliskociebie
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaxvcth xvcth
gdziesbliskociebie
Kim jestem dla Ciebie?
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaxvcth xvcth
gdziesbliskociebie
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxvcth xvcth
gdziesbliskociebie
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viaxvcth xvcth
gdziesbliskociebie
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaxvcth xvcth
gdziesbliskociebie
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaxvcth xvcth
gdziesbliskociebie
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
gdziesbliskociebie
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
gdziesbliskociebie
6714 fdc3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana

March 22 2017

gdziesbliskociebie
9761 d0b6 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
gdziesbliskociebie
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaslowemwsedno slowemwsedno
gdziesbliskociebie
gdziesbliskociebie
gdziesbliskociebie
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMonasi Monasi
gdziesbliskociebie
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaMonasi Monasi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...