Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

gdziesbliskociebie
9761 d0b6 500
gdziesbliskociebie
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
gdziesbliskociebie
gdziesbliskociebie
gdziesbliskociebie
7540 8ab6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMonasi Monasi
gdziesbliskociebie
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaMonasi Monasi
gdziesbliskociebie
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns
gdziesbliskociebie
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
gdziesbliskociebie
0231 7e21
gdziesbliskociebie
gdziesbliskociebie
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover vianotoco notoco
gdziesbliskociebie
1531 70df 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vianotoco notoco

July 10 2015

gdziesbliskociebie
2009 270e 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
gdziesbliskociebie
Tęsknię... Czy za Tobą? Nie wiem. Na pewno za czymś. Za tym jak się czułam, czego pragnęłam, za tym,  co uważałam za możliwe i osiągalne. Za tym co było ważne...  - moja hierarchia wartości gdzieś umkneła...    CrazyAnt
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
gdziesbliskociebie
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viaMonasi Monasi

July 08 2015

gdziesbliskociebie
na pewno gdzieś za rogiem
jest ktoś dla kogo Bogiem
się staniesz i kto Ciebie
śnił wciąż tylko dla siebie
— Natalia Nykiel
Reposted frommefir mefir viamalaami malaami
gdziesbliskociebie
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viamalaami malaami
gdziesbliskociebie
7330 5e12 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viamalaami malaami
gdziesbliskociebie
5718 7ef5 500
Reposted fromspita spita
gdziesbliskociebie
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabolandia zabolandia viakattrina kattrina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl